Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : O ŠKOLE : PEDAGOGICKÝ SBOR

Pedagogický sbor

Vložil(a): Ludmila Plachá 3.9.2019

Vedení školy

ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plachá
zástupce ředitele: Mgr. Lenka Štěrbová

Učitelé

jméno  
Mgr. Iveta Jandová 1. ročník 
Mgr. Radmila Bílá 2. ročník
Mgr. Eva Pleningerová 3. ročník (třídní učitelka 3. a 4. ročníku)
Mgr. Lenka Štěrbová 4. ročník 
Ing. Marta Bílá 5. ročník 
Mgr. Luboš Nečeda 6. ročník
PaedDr. Antonín Bastl 7. ročník
Mgr. Markéta Vyhnálková 8. ročník
Mgr. Šárka Punčochářová 9. ročník
Mgr. Lukáš Tecl  
Bc. Marika Hamrová  
Bc. Iveta Holcová  
Bc. Martina Nedbalová pedagog. asistent, vychovatelka ŠD
Kateřina Tůmová pedagog. asistent, vychovatelka ŠD
Zuzana Hubingerová pedagog. asistent, vychovatelka ŠK
Lenka Vytisková pedagog. asistent, vychovatelka ŠD
Naděje Mácová pedagog. asistent

Vedoucí úseků

výchovný poradce Mgr. Markéta Vyhnálková
školní metodik prevence Mgr. Šárka Punčochářová
ICT koordinátor, správce webových stránek Mgr. Luboš Nečeda
koordinátor kultury, prezentace školy Mgr. Ludmila Plachá
ŠD Bc. Martina Nedbalová
TV a sport, zájmová činnost   Ing. Marta Bílá
estetika ve škole a její prezentace Mgr. Markéta Vyhnálková
pomoc dětem se spec. poruchami Mgr. Eva Pleningerová
garance cizích jazyků a styk se zahraničím PaedDr. Antonín Bastl

Další zaměstnanci školy

Jiřina Hačková
Věra Hanzalová
Helena Paulusová
Irena Findová
Monika Popelková
Marcela Veselá
Jana Alešová
Milan Prokeš