Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : O ŠKOLE : PEDAGOGICKÝ SBOR

Pedagogický sbor

Vložil(a): Ludmila Plachá 31.8.2018

Vedení školy

ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plachá
zástupce ředitele: Mgr. Lenka Štěrbová

Učitelé

jméno  
Mgr. Radmila Bílá 1. ročník 
 Mgr. Eva Pleningerová 2. ročník (třídní učitelka 2. a 3. ročníku)
Mgr. Lenka Štěrbová 3. ročník
Mgr. Iveta Jandová 4. ročník 
Mgr. Dana Zemanová 5. ročník 
PaedDr. Antonín Bastl 6. ročník
 Mgr. Markéta Vyhnálková 7. ročník
Mgr. Šárka Punčochářová 8. ročník
Ing. Marta Bílá 9. ročník
Mgr. Luboš Nečeda  
Bc. Martina Nedbalová pedagog. asistent, vychovatelka ŠD
Kateřina Tůmová pedagog. asistent, vychovatelka ŠK
Zuzana Hubingerová pedagog. asistent, vychovatelka ŠD

Vedoucí úseků

výchovný poradce Mgr. Markéta Vyhnálková
školní metodik prevence Mgr. Šárka Punčochářová
ICT koordinátor, správce webových stránek Mgr. Luboš Nečeda
koordinátor kultury, prezentace školy Mgr. Ludmila Plachá
ŠD Bc. Martina Nedbalová
TV a sport, zájmová činnost   Ing. Marta Bílá
estetika ve škole a její prezentace Mgr. Markéta Vyhnálková
pomoc dětem se spec. poruchami Mgr. Eva Pleningerová
garance cizích jazyků a styk se zahraničím PaedDr. Antonín Bastl

Další zaměstnanci školy

Jiřina Hačková
Věra Hanzalová
Helena Paulusová
Irena Findová
Monika Popelková
Marcela Veselá
Jana Alešová
Milan Prokeš