Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : O ŠKOLE : PEDAGOGICKÝ SBOR

Pedagogický sbor

Vložil(a): Ludmila Plachá 22.8.2017

Vedení školy

ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plachá
zástupce ředitele: Mgr. Lenka Štěrbová

Učitelé

jméno  
Mgr. Eva Pleningerová 1. ročník (třídní učitelka 1. a 2. ročníku)
Mgr. Radmila Bílá 2. ročník
Mgr. Iveta Jandová 3. ročník
Mgr. Lenka Štěrbová 4. ročník 
Mgr. Dana Zemanová 5. ročník (třídní učitelka 4. a 5. ročníku)
Mgr. Markéta Vyhnálková 6. ročník
Mgr. Miroslava Kolářová 7. ročník
Ing. Marta Bílá 8. ročník
Mgr. Šárka Punčochářová 9. ročník
PaedDr. Antonín Bastl  
Mgr. Luboš Nečeda  
Bc. Martina Nedbalová pedagog. asistent, vychovatelka ŠD
Kateřina Tůmová pedagog. asistent

Vedoucí úseků

výchovný poradce Mgr. Markéta Vyhnálková
školní metodik prevence Ing. Marta Bílá
ICT koordinátor, správce webových stránek Mgr. Luboš Nečeda
koordinátor kultury, prezentace školy Mgr. Ludmila Plachá
ŠD Bc. Martina Nedbalová
TV a sport, zájmová činnost   Ing. Marta Bílá
estetika ve škole a její prezentace Mgr. Miroslava Kolářová
pomoc dětem se spec. poruchami Mgr. Eva Pleningerová
garance cizích jazyků a styk se zahraničím PaedDr. Antonín Bastl

Další zaměstnanci školy

Jiřina Hačková
Věra Hanzalová
Helena Paulusová
Irena Findová
Monika Popelková
Marcela Veselá
Jana Alešová
Milan Prokeš