Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy

Vložil(a): Radmila Bílá 9.2.2015

 

 

Zápis do 1. třídy

 

Ve čtvrtek 5. února proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy. Ve dvou třídách čekalo na děti množství úkolů, které měly prověřit jejich připravenost na školní docházku. 

Na úvod se děti a paní učitelky navzájem představily, děti přednesly básničku nebo zazpívaly písničku, kterou si připravily. Potom už na děti čekala pohádka (Budulínek, O veliké řepě), kterou podle obrázků samy převyprávěly. Velmi důležitou součástí zápisu byla zkouška sluchové analýzy a syntézy (babička začíná na písmeno b, hrášek končí na písmeno k, rozklad slova na písmena). Poté následovala matematická část (napočítat po jedné do pěti, rozeznávat geometrické tvary, operace více – méně, vpravo – vlevo, nahoře – dole). Dále byla prověřována zraková paměť (zapamatovat si pět obrázků ve správném pořadí), znalost zvířátek (vztahy samec, samice, mládě), zkouška psaní a napodobování různých tvarů a písmen, zavázání tkaničky a stříhání obrázku.

Většina dětí byla dobře připravena a jako odměnu si budoucí školáci odnesli spoustu drobných dárků. Poděkování patří i paním učitelkám z mateřské školy, které s dětmi pracovaly.