Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : JAK JSME SE CHYSTALI NA VÁNOCE

Jak jsme se chystali na Vánoce

Vložil(a): Ludmila Plachá 29.12.2014

Jak jsme se chystali na Vánoce

V každé rodině před Vánoci vypukne takové malé šílenství. Všichni se pustí do velkých úklidů, maminky začnou péct vánoční cukroví a zdobí své domácnosti, aby bylo vše krásné a voňavé. Je dobře, když jim v tom pomáhají děti. Vytváří se tak společná radost z vykonané práce.

I my jsme chtěli přispět svojí troškou do mlýna, a tak jsme ve škole uspořádali adventní tvoření pro rodiče s dětmi. Přišlo opět mnoho tvořivců a pod jejich rukama vznikaly výrobky ze sena, papíru, korálků. Někteří si vyrobili svůj svícen. Jako vždy byl největší zájem o tvorbu adventních věnců.

Pro vznik tradice jesliček – betlému – měla význam událost, která se stala v roce 1223. Tehdy pozval italský šlechtic Giovanni di Velita Františka z Assisi, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí světec si prý přál vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách, a rozhodl se, že tento výjev zobrazí. Od 17. století se začaly betlémy stavět v chrámech. Do lidového prostředí se betlémy dostaly s reformami Josefa II. na konci 18. století. Josef II. nařídil uzavření některých církevních objektů a betlémy, do té doby stavěné v kostelích, odtud byly vykázány. Tehdy přišlo o zdroj obživy mnoho malířů a pozlacovačů, kteří dosud pracovali hlavně pro církev. Hledali tedy jiný způsob, jak se uživit a začali s betlémy. (zdroj Wikipedie)

Tvorba betlémů je s naším prostředím neodmyslitelně spjata. Možná se někteří z vás byli podívat na krásné betlémy v Zahrádkách. Tradice výstavy betlémů přešla i na Městský úřad ve Strmilově, ale zatím nebyla škola zastoupena žádným trvanlivým výrobkem. Letos děti ze školní družiny pod vedením paní Martiny Nedbalové svůj betlém vytvořily a vy jej můžete vidět ještě v průběhu ledna na MěÚ ve Strmilově.

Večerní pochůzka sv. Mikuláše, čerta a anděla je u nás všeobecně známa. Laskavé slovo Mikuláše, hrozivý pohled čerta, vlídné pohlazení anděla. Podle staré lidové víry sestupuje každý rok 5. prosince navečer z nebe na zem, obchází lidské příbytky a spolu s čertem a andělem rozděluje dobroty a ovoce hodným dětem a těm zlobivým zase uhlí a brambory. Protože by večer ve škole sv. Mikuláš žádné děti nenašel, musel si pospíšit. Děti zpytovaly svědomí a ti největší zlobilové se snažili schovat za paní učitelkou, aby si je náhodou čert neodnesl s sebou do pekla. Ovšem ve druhé třídě se sv. Mikuláš trošku vylekal. Přišel totiž do třídy samých čertíků, lekl se tedy, že je v pekle. Všechny děti nakonec sv. Mikuláši slíbily, že se polepší, tak uvidíme příští rok.

V posledním týdnu školy jsme ještě vyjeli za sportem. Děti si zabruslily na Zimním stadionu v Jindřichově Hradci a všechny se vrátily nadmíru spokojené.

A již jsme se přiblížili k dlouho očekávaným vánočním prázdninám. Poslední den si všechny třídy udělaly besídky, i nějaké dárečky se objevily pod vánočními stromečky. Zpívaly se koledy a všichni odcházeli domů vyhlížet Ježíška. Tak snad všem přinese to, po čem touží.