Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : PLACENÍ OBĚDŮ

Placení obědů

Vložil(a): Ludmila Plachá 20.3.2015

Vážení rodiče, někteří z Vás si již všimli, že při placení obědů došlo v tomto měsíci ke zmatkům. Banka namísto stržení peněz z účtů vedených u Poštovní spořitelny ve prospěch účtu školy odeslala peníze z účtu školy na osobní účty. V současné době je již vše v pořádku. Omlouváme se za chybu, která nevznikla na naší straně. Na vysvětlenou přidáváme omluvný dopis banky.

 
 
Dobrý den, 
 
reagujeme na Vaši reklamaci týkající se vedení Vašeho účtu číslo 181607214/0300. 
 
Dne 2.3.2015 jste podali hromadné příkazy k inkasu na celkové částky 10.086,- Kč a 11.190,-Kč. Chybou při zpracování byly hromadné příkazy k inkasu zavedeny jako hromadné příkazy k úhradě. V návaznosti na to byly platby dle hromadných příkazů nesprávně odúčtovány dne 9.3.2015 z Vašeho účtu. Za chybné realizování příkazů k inkasu se Vám velice omlouváme. 
 
Příkazy k inkasu, dle uvedených hromadných příkazů, byly zadány dodatečně dne 10.3.2015. 
 
Na základě Vaší reklamace bylo zažádáno o storno chybně uhrazených plateb. Poplatky za chybně realizované obraty byly na Váš účet vráceny dne 10.3.2015. 
 
Věříme, že přijmete naši omluvu za vzniklé nepříjemnosti a že nadále bude naše spolupráce probíhat již k Vaší plné spokojenosti. 
 
Děkujeme za pochopení. 
 
S pozdravem 
 
Radka Zmijová
Reklamace ERA a PS