Skip Navigation Links

Zájmové kroužky ve školním roce 2019/2020

Vložil(a): Lenka Štěrbová 16.9.2019

V tabulce najdete přehled všech aktivit, které nabízejí zaměstnanci ZŠ i externí spolupracovníci. Poplatek za kroužky organizované školou je stanoven na 200,- Kč až 400,- Kč (podle zaměření) za školní rok. Kroužek logopedie bude naplněn do maximálního počtu 5 dětí, podle pořadí v jakém byly přihlášky odevzdány. Externí vedoucí si cenu za kroužek určují sami. Pokud by ještě někdo z rodičů měl zájem podělit se s dětmi o svůj um, rádi nabídneme další možnosti využití volného času. 

Seznam kroužků zde.

Přihláška na kroužek zde.

Přihlášky (společně s poplatkem) se odevzdávají vedoucímu kroužků do 30.9.2019