Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : JÍDELNA

Jídelna

Vložil(a): Jiřina Hačková 26.4.2019

Provozní řád školní jídelny při ZŠ Strmilov

Výdej obědů

11.00  -  11.20 hodin výdej pro cizí strávníky
11.20  -  13.30 hodin výdej pro žáky ZŠ

Dohled v jídelně

Dohled je zajištěn od 11.20 hodin do 13.45 hodin dle rozpisu dozorů (umístěn u kuchařek ve školní jídelně).

Odhlašování obědů

  1. Telefonicky (384 388 195  a 723 471 761)
  2. Osobně

Odhlašování stravného se provádí den předem a to do 13.30 hodin a jen vyjímečně týž den ráno od 6.00 do 7.00 hodin. Pozdější odhlášky nejsou možné.
Neodhlášený oběd (1. den nemoci) je možné si vyzvednout v ŠJ a to od 11.00  do 13.00 hodin.  
Hromadné odhlašování obědů (výlety, exkurze) se provádí nejméně jeden týden předem.

Ceny obědů

7 - 10 let   24 ,- Kč
11 - 14 let   26 ,- Kč
15 a více let   28 ,- Kč

Platby stravného

Obědy musí být uhrazeny nejpozději do 15. dne v měsíci. Úhrada se provádí:  

  1. Svolením k inkasu z účtu (k 15. dni v měsíci)
  2. Hotovostně (výjimečně a to k 15. dni v měsíci)

Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na období 14ti dnů ve školní jídelně. Změna v jídelníčku vyhrazena.

Přihláška ke stravování zde. [0,07 MB]

 

Školní stravování – prováděcí směrnice

 
1. Z dětských strávníků mají na školní stravování nárok žáci zapsaní do ZŠ a MŠ Strmilov, a to po dobu jejich pobytu ve škole či školce.

2. V době nemoci má dítě nárok na oběd za stávající cenu pouze první den nemoci. Další dny nemoci lze dítěti poskytnout  oběd pouze za plnou cenu. Oběd za plnou cenu lze poskytnout i  dítěti, které je zapsáno v ZŠ Strmilov, ale učí se dle schválených učebních plánů doma .

3. V případě, že bylo dítě po dobu nemoci odhlášeno ze stravování, je nutno ho opět na stravování přihlásit, a to nejlépe den před nástupem do školy, nejpozději však v den nástupu do školy do 7.00 hodin .

4. Do jídlonosičů se oběd vydává jen první den nemoci, nebo v jiných, zvlášť odůvodněných případech .

5. Odhlášky obědů se přijímají den předem, ve zvláště odůvodněných případech do 7.00 hodin týž den.

6. Způsob placení – děti i cizí strávníci platí každý měsíc zálohově do 5. dne v měsíci  a to buď z účtu rodičů nebo zákonných zástupců a nebo v hotovosti do 15. dne v měsíci u vedoucí školní jídelny.

7. Evidence strávníků je vedena na počítači.

8. Výdej obědů:

  • 11.00 hodin pro zaměstnance Města Strmilov
  • 11.20 – 13.30 hodin pro děti a  zaměstnance školy
  • do 11.30 hodin pro cizí strávníky (u zadního vchodu do ŠJ)
  • po 13.30 hodin se obědy nevydávají

9. Podmínkou k vydání oběda do jídlonosičů je jejich čistota a včasné dodání na určené místo . 

10. Zbytky z MŠ i ZŠ odváží firma Green v označených nádobách.


 

Jídelníček

Nabídka nápojů : čaj, neslazený čaj, mléko, kakao, melta, ovocné mléko, ovocný nápoj, voda s citrónem

Alergeny

 

Přihláška ke stravování zde. [0,07 MB]