Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ÚVOD : GRANTY : INFORMACE : PROJEKT: „MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VÝUCE PŘINÁŠÍ UŽITEK A RADOST“

Projekt: „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“

Vložil(a): Jan Kocar 10.11.2014

Projekt: „Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost“

V současné době se naše škola stala partnerem společnosti AV MEDIA a.s., která patří mezi leadery v oboru technického i metodického poradenství v oblasti ICT na školách a zároveň je předkladatelem projektu.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ i SŠ, kterým se spolu s rozmachem moderních technologií otevírají nové cesty a metody výuky. Cílem je získání dalšího ICT vybavení pro potřeby školy, vzdělávání a inspirace pedagogů v oblasti efektivního využívání didaktických IT pomůcek ve vyučovacím procesu. Nové vybavení ICT přispěje k modernizaci, zkvalitnění a zpestření výuky.

Pedagogičtí pracovníci budou během akreditovaných kurzů a následné odborné on-line podpory vedeni k získávání zkušeností a nabytí sebejistoty při práci s IC technikou, čímž se stávají příkladem pro ostatní kolegy. Následná difúze zkušeností a dovedností pedagogických pracovníků je podporována pořádáním odborných konferencí se zaměřením na inspiraci a vzdělávání.