Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ

Informace pro rodiče budoucích prvňáků

Vložil(a): Ludmila Plachá 23.1.2017

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2017, dochází ke změně termínů zápisů do 1. ročníku základní školy od školního roku 2017/2018.

Oznamuji, že zápis do první třídy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

K zápisu přineste s  sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.