Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – KLIMA ŠKOLY

Dotazníkové šetření – klima školy

Vložil(a): Ludmila Plachá 22.2.2018

 

Na konci roku 2017 proběhlo dotazníkové šetření týkající se klimatu školy. Tohoto šetření se zúčastnili žáci 4. – 9. ročníku. Mladší žáci nebyli zapojeni, protože by si těžko dokázali přečíst 53 otázek a pochopit jejich obsah. Dotazník by musel být vyplňován s velkou nápomocí třídních učitelek a výsledek by tím byl zkreslen.

Jednalo se o dotazník firmy Pro školy, ve kterém se zjišťovaly informace z oblastí: prostředí a materiální zázemí; lidé; komunikace a vztahy; systém, pravidla a hodnoty; výuka, příprava a hodnocení; komplexní hodnocení.

Do dotazníkového šetření bylo tedy zapojeno celkem 76 žáků, z jejichž odpovědí vyplynuly jako nejlépe hodnocené otázky – 1) když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat (79%); 2) učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají (76%); 3) učitelé na naší škole umí učit (76%). Naopak nejhůře hodnocenými otázkami byly tyto: 1) naše škola je napřed před ostatními školami (45%); 2) naši školu bych doporučil svým kamarádům (50%); 3) při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách (50%).

Stejně tak jako žáci školy, měli možnost se vyjádřit i rodiče. Všem rodičům byly poskytnuty přihlašovací údaje, ovšem ze 134 možných respondentů se vyjádřilo pouze 7. Myslím, že není nutné dále vysvětlovat, že získané informace nejsou reprezentativním vzorkem.  Nicméně i názory těchto sedmi statečných byly vyhodnoceny a výsledek je následující. Nejlépe hodnocené otázky: 1) jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené, je vidět, že o jejich úpravu se někdo stará (96%); 2) současná podoba komunikace učitelů a rodičů (telefon, e-mail, třídní schůzky, konzultace …) mi vyhovuje (92%); 3) domácí úkoly dostávají děti v takovém množství, aby měly dost času na své záliby a odpočinek (92%). Nejhůře hodnocené otázky: 1) když se objeví výchovný problém, má škola jasné postupy k jeho řešení (53%); 2) naše škola je napřed před ostatními školami (53%); 3) škola respektuje názory rodičů na zařazení volitelných předmětů, kurzů apod. (57%).

V současné době budeme pracovat s aktuálními výsledky, pokusíme se udržet to, co rodiče i děti oceňovali kladně a pracovat na těch oblastech, které vyzněly negativně.

Nejzajímavější a nejpodnětnější byly asi otevřené odpovědi, kde mohli respondenti vyjádřit svůj názor. Děti i rodiče vyjadřovali svoji spokojenost i nespokojenost. Veškeré informace, které se podařilo shromáždit, budou využity pro další rozvoj školy, určitě nezapadnou nepovšimnuty pod stůl. Budeme s ostatními pedagogy i nadále pracovat na tom, aby ve škole vládla pracovní a přátelská atmosféra, která povede k rozvoji znalostí a dovedností všech žáků.