Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO!

Ukliďme svět, ukliďme Česko!

Vložil(a): Ludmila Plachá 22.4.2016

 Žáci základní školy se ve středu 20. dubna zapojili do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“   Všechny třídy pod vedením učitelů a asistentek pedagoga vyrazily na předem přidělené trasy. Nejmenší děti uklízely na malém hřišti u školy, v malém lesíku a kolem Kameňáku. Starší vyrazily na hřiště U Koule, ke Kulturnímu domu, cestou na Malý Jeníkov, kolem mlýna směrem na Komorník, další třída procházela trasu kolem Dolního hlubokého rybníka a dál ulicí Příhon.

Každá třída dostala několik pytlů (1. – 3. třída po třech pytlích, ostatní třídy po pěti), všechny děti obdržely rukavice, které nám přišly od republikových organizátorů akce. Některé třídy donesly plné pytle až do sběrného dvora, jiné nahlásily, kde nechaly svoji hromadu. Vzhledem k tomu, že akci podporovali i představitelé města, bylo předem domluveno, že po skončení  sběru nahlásíme, kde jsou pytle s papírky, petkami a dalšími věcmi. Kromě drobného odpadu děti posbíraly i nějaké pneumatiky a kovový odpad. Pan učitel Nečeda dokonce žáky 8. třídy namotivoval tak, že se společně ještě vraceli do školy pro další pytle.

Protože nám přálo počasí, akce byla úspěšná. Povedlo se vysbírat poměrně velké množství odpadu, doufáme, že celá akce bude mít, alespoň na některé žáky, i výchovný dopad.