Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE V PLNÉM PROUDU

Vědomostní soutěže v plném proudu

Vložil(a): Ludmila Plachá 20.10.2017

 I v tomto roce mohou žáci školy porovnávat své znalosti se svými vrstevníky.  Již jsme se zapojili do chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika 2017/2018“. Každý ročník je zaměřen na zajímavý obor chemie nebo odvětví chemického průmyslu (pivovarnictví, zpracování odpadních vod, petrochemie, cukrovarnictví). První kolo již proběhlo a tři nejlepší řešitelé budou přihlášeni do druhého kola soutěže, které se uskuteční v Praze na Masarykově střední škole chemické, jež tuto soutěž pořádá.

Další soutěží, která se již uskutečnila na úrovni školního kola, je „Přírodovědný klokan“, jehož pořadatelem je na celostátní úrovni Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Je určena pro žáky 8. a 9. ročníků a setkáte se v ní s otázkami z oblastí biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu. V této soutěži je nutné prokázat i všeobecný přehled.

Dále mají naši žáci možnost se zúčastnit internetové „Soutěže Pana ZKUMAVKY“, kterou již posedmé vyhlašuje Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve Veselí nad Lužnicí. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol se zájmem o chemii, přírodopis a ochranu životního prostředí. Má však jedno úskalí. Žáci této soutěži musí věnovat svůj volný čas a to bývá problém. Uvidíme, zda se někdo zúčastní.

Poslední soutěž, v níž hodláme poměřit síly našich žáků s žáky z jiných škol, je soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ v informatice a logice s názvem „IT-SLOT“ (Systém Logických OTázek). V soutěži si pořadatel, pražská Soukromá střední škola výpočetní techniky, klade za cíl prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích (internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je věnována matematickému a logickému myšlení. První kolo bude probíhat v listopadu formou on-line testu na přihlášených školách. Teprve tedy zjistíme, jak naši čtyři účastníci dopadnou.

            Odeslali jsme již i přihlášky do soutěží a olympiád, jejichž hladký průběh zajišťují pracovníci Domu dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Zatím k nám doputovalo pouze zadání Matematické olympiády, které si mohou zájemci vyzvednout u paní učitelky Vyhnálkové.

Přála bych si, aby všichni soutěžící podali své maximální výkony, ve všech kláních se jim dařilo a měli ze svých výsledků dobrý pocit.