Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : TŘÍDÍME ODPAD DOSTATEČNĚ A SPRÁVNĚ?

Třídíme odpad dostatečně a správně?

Vložil(a): Ludmila Plachá 17.3.2017

 Program Tonda Obal na cestách od společnosti EKO-KOM, a.s. informuje žáky o možnostech třídění a recyklace odpadů v ČR. Děti seznamuje s tím, jak se odpady třídí, proč se to dělá a co se dá z odpadů následně vyrobit.

 

 

Ve čtvrtek 16. března k nám zavítala lektorka, aby v rámci programu „Tonda Obal na cestách“ seznámila žáky školy s tím, jak správně nakládat s odpady, abychom zbytečně nezatěžovali naše životní prostředí.

A co si z této přednášky zapamatovali žáci 6. třídy?

-          Do žluté popelnice patří plast, do zelené sklo, do modré papír, do hnědé kompost, ale třeba i sáčky od čaje, do černé smíšený odpad a do červené elektroodpad, černo-oranžová je na kartony od nápojů. Do sběrného dvora je potřeba odnést např. použitý olej, elektroniku, železo a další věci.

-          Recyklace je neustálé využívání odpadu jako druhotných surovin ve výrobním procesu. Např. papír můžeme recyklovat maximálně 7x, protože potom se poruší jeho vlákna. Sklo se roztaví. Věci z kontejnerů jdou dál na dotřiďovací linku.

-          V přírodě se různé suroviny rozkládají různě dlouho, např. PET láhev až 1000 let. Některé odpady se možná ani nerozloží.

-          Skládky se po zaplnění zasypou hlínou a osejí trávou.

-          Z PET lahví se dělají malé granulky a pak se dál zpracovávají.

-          Mluvilo se o sběrných dvorech, skládkách, o spalovnách odpadu. Ve spalovnách se vyrábí elektřina, nebo teplo. Také se povídalo o vyhazování odpadků na silnicích a o černých skládkách. Paní lektorka říkala, že skládka u Prahy je stejně velká jako nějaká vesnice.

-          V některých městech ve světě se nevyvážely odpadky a ty pak byly všude po ulicích.

-          Měli bychom zvažovat, co kupujeme, v jakém je to obalu a jestli se to dá znovu zrecyklovat.

-          Hrála se hra, při níž se třídil odpad.