Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : TŘI KRÁLOVÉ A KOLEDNÍCI ZAVÍTALI I DO ŘEDITELNY

Tři králové a koledníci zavítali i do ředitelny

Vložil(a): Ludmila Plachá 16.1.2017

 „Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj, mudrci od východu slunce vypravili se do Jeruzaléma. A uzřevše hvězdu, zradovali se radostí velmi velikou. I všedše do domu, nalezli děťátko s Marií matkou jeho, a padše, klaněli se jemu; a otevřevše poklady své, obětovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.“ (Nový zákon, Evangelium sv. Matouše 2, verš 1, 10, 11; Bible Kralická)

V křesťanském světě si 6. ledna připomínáme památku sv. Tří králů. Jednou jsou označováni jako králové, jindy jako mudrci, a dokonce se setkáme i s pojmenováním mágové. My máme dnes vžitou představu tří poutníků, ale dokonce ani Bible nehovoří jasně o počtu, kolik se jich vlastně za Ježíškem vydalo.

Ustálená tradice zůstala ve škole neporušena. Do ředitelny v pátek 6. ledna přišli Tři králové v doprovodu mnoha koledníků a paní učitelky Jandové, aby mi přišli zazpívat nejznámější koledu – My Tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví, vinšujeme Vám …

Koledu zazpívali moc hezky, škoda, že se touto cestou o ni nemohu s vámi podělit. Prohlédněte se však alespoň koledníky – třeťáky na fotografiích a ať i vás v tomto roce provází štěstí a zdraví.