Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : ŠKOLNÍ ŘÁD – DODATEK ZE DNE 13. 6. 2016

Školní řád – dodatek ze dne 13. 6. 2016

Vložil(a): Ludmila Plachá 15.6.2016

O postupu v případě, že se na škole vyskytnou případy pedikulózy

Tento dodatek upřesňuje činnost zaměstnanců školy v případě, že se v některé třídě vyskytne případ vši dětské.

Vyučující sami nemohou a nesmí provádět dětem prohlídku vlasů nebo odstraňování vší a hnid z hlavy. Toto mohou provádět pouze rodiče (zákonní zástupci). To znamená, že základním úkolem vyučujících je poskytovat informace, popřípadě metodickou radu rodičům (zákonným zástupcům).

V případě výskytu pedikulózy postupuje třídní učitel / třídní učitelka takto:

-          Okamžitě o skutečnosti uvědomí vedení školy

-          Zajistí, aby zavšivené dítě nepřišlo do styku s ostatními dětmi. Kontaktuje rodiče (zákonné zástupce) a vyzve je, aby si tito převzali dítě domů.

-          Informuje o výskytu pedikulózy rodiče (zákonné zástupce)  všech žáků ve třídě, přičemž jim poskytne odkaz na webové stránky školy www.zsstrmilov.cz, kde rodiče (zákonní zástupci) mohou najít informace a metodická doporučení, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy. Vyžádá si od rodičů (zákonných zástupců) čestné prohlášení, že provedli u svého dítěte prohlídku a chemické ošetření hlavy a dítě je odvšiveno. Informace rodičům (zákonným zástupcům) zajistí vyučující zápisem do žákovských knížek.

-          V následujících třech dnech po zjištění je zakázáno používat polštářky. Pobyt dětí na koberci je na zvážení vyučujících, nicméně doporučuje se pobyt eliminovat a v případě opakovaného výskytu vší ve třídě koberec na dobu 3 – 4 dnů nepoužívat. Vyučující tělesné výchovy vyhodnotí zařazení některých cviků s ohledem na riziko přenosu.

-          Pokud má vyučující náznak nevhodných hygienických podmínek v rodině, z níž dítě s pedikulózou pochází, může se také obrátit na pracovníky sociální odboru MěÚ Jindřichův Hradec s prosbou o spolupráci a kontrolu hygienických podmínek, v nichž rodina a dítě žije.

 

Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dne 17. 6. 2016.

Mgr. Ludmila Plachá, ředitelka školy