Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : NÁVŠTĚVA KAŠPARŮ, MELICHARŮ A BALTAZARŮ

Návštěva Kašparů, Melicharů a Baltazarů

Vložil(a): Ludmila Plachá 8.1.2016

Ve středu hlásil kalendář, že svátek mají Tři králové, možná chodili odpoledne i po Strmilově a nade dveře psali své K+M+B. Do ředitelny dorazilo již dopoledne dokonce několik Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Druháci se převlékli za mudrce a přišli zazpívat píseň My tři králové jdeme k vám. Zpívání se jim moc povedlo, jenom je škoda, že si je také nemůžete poslechnout. Ale můžete si alespoň prohlédnout, jak jim to slušelo.

Dnešní lidová tvořivost z písmen K+M+B udělala pomůcku pro ty, kteří odcházejí z domova, aby si zkontrolovali, zda nezapomněli klíče, mobil a brýle. Ale možná by vás také zajímalo, odkud se vzala tradice Tří králů.

Základem zvyků a obřadů, které se tento den konají, je biblická zvěst o tom, že do Betléma se přišli poklonit malému Ježíškovi tři mocní mágové z východního světa, kteří mu přinesli významné královské dary – zlato, myrhu a kadidlo. 

Cestu do Betléma jim ukazovala známá kometa, za kterou šli z východních zemí. 

Nejznámější tříkrálovou tradicí, která přetrvala do dnešních dnů, je koleda a psaní iniciál a letopočtu křídou nad dveře. Mnozí si myslí, že písmena K, M a B označují jména jednotlivých králů. Tři mágové však dostali jméno až na základě středověké legendy. 

Ve skutečnosti se jedná o zkratku latinského nápisu Christus mansionem benedicat, tedy ať Kristus požehná tomuto domu. 

„Nicméně latinskému nápisu lidé tolik nerozuměli, a protože se to dobře hodilo na jména těch králů, kteří byli posléze takto vyjmenováni - tedy Kašpar, Melichar a Baltazar - takže psali svěcenou křídou,“ popisuje vznik druhotné legendy Jiřina Langhammerová z Národopisného muzea a pokračuje: 

„Na dnešní den, tedy na Tři krále, se v kostelech světí voda, sůl, křída, také zlaté předměty – třeba zlatý přívěšek si můžete nechat posvětit, aby vám přinášel štěstí a zdraví. Toto všechno se potom používalo v průvodu a svěcenou křídou se psaly iniciály na veřeje dveří.“  (zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/historie/_zprava/1157978)