Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2016/2017

Vložil(a): Ludmila Plachá 5.1.2017

 

Vzhledem k tomu, že se přiblížila doba, kdy bude nutno se rozhodnout KAM S NÍM / KAM S NÍ, následuje několik praktických informací k tomu, jakým způsobem a v jakém termínu podat přihlášku. Pro ty, kteří stále ještě nejsou rozhodnuti, je k dispozici několik portálů, které nabízejí přehledy středních škol a jejich studijní obory.

Přeji šťastnou volbu. Je příjemnější poslouchat od našich absolventů, že si vybrali dobře a na škole se jim líbí, než když začnou provozovat tzv. školní turistiku a přecházejí ze školy na školu a nikde nejsou spokojeni.

Milí rodiče, uvažte, prosím, dobře studijní možnosti a budoucí uplatnění svých dětí.

 

5. TŘÍDA

7. TŘÍDA

9. TŘÍDA

Do kdy podat přihlášku

do 1. března 2017

do 1. března 2017

do 1. března 2017

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

   

do 30. listopadu 2016

Kam podat přihlášku

Přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy

2

2

2

Termín 1. kola přijímacích zkoušek

2. polovina dubna

2. polovina dubna

2. polovina dubna

Termín 2. kola přijímacích zkoušek

   

určí ředitel střední školy

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

 • Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?
  • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
  • Při výběru střední školy pomohou výchovní poradci na základní škole
  • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.cz, www.nuov.cz, www.atlasskolstvi.cz
  • V informačních centrech mládeže (ICM)
  • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
  • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
  • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna 2017 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.
 • Jak si přihlášku opatřit?
  • Žáci dostanou potvrzenou přihlášku ve škole.
 • Do kdy přihlášku podat?
  • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2017.
  • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
  • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Jak probíhá přijímací řízení?
  • Přijímací řízení se konají v termínech, které určí ředitel příslušné střední školy (od 12. do 28. dubna 2017).
 • Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?
  • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů.
  • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.
 • Do kdy lze podat odvolání?
  • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?
  • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.
 • Co je to zápisový lístek?
  • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
  • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.