Skip Navigation LinksZŠ STRMILOV : ČLÁNKY : ŘÍMSKOKATOLICKÉ NÁBOŽENSTVÍ

Římskokatolické náboženství

Vložil(a): Luboš Nečeda 3.9.2018

 Vážení rodiče,

   chtěl bych Vás informovat o možnosti výuky nepovinného předmětu římskokatolického náboženství na škole, kterou navštěvuje Vaše dítě/děti.

   Žáci mají možnost seznámit se v tomto předmětu s křesťanstvím, které je jedním ze základů naší evropské kultury. Dále zde získají informace o tom, co patří ke kultuře lidské osobnosti, jejíž nedílnou součástí je duchovní dimenze. Výuky se mohou účastnit i nepokřtěné děti.

   Souhlasíte-li, aby Vaše dítě/děti navštěvovalo nepovinný předmět náboženství, vyžádejte si přihlášku u třídního učitele nebo na ředitelství školy a odevzdejte ji do 14. září 2018.

   Výuka bude probíhat každou středu od 12.30 do 13.15 (první stupeň), resp. od 13.25 do 14.10 (druhý stupeň) v budově ZŠ Strmilov. V případě menšího počtu žáků bude výuka společná pro všechny žáky.

   S přáním spokojenosti, životních i osobních úspěchů a radosti z Vašeho dítěte/dětí.

P. Jozef Gumenický,

administrátor farnosti Strmilov

Strmilov 1. září 2018